อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการรถ Toyota Alphard ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ กรุงเทพฯ และปริมณฑลDomains

Sub-domains

เช่า 1 - 6 วัน

7,000

บาทต่อวัน

Call: 099-615-1656, 098-893-2635

English: +6698-892-4426

เช่า 7 - 10 วัน

6,500

บาทต่อวัน

Call: 099-615-1656, 098-893-2635

English: +6698-892-4426

เช่า 11 วันขึ้นไป

6,000

บาทต่อวัน

Call: 099-615-1656, 098-893-2635

English: +6698-892-4426

ต่างจังหวัด

8,000

บาทต่อวัน

Call: 099-615-1656, 098-893-2635

English: +6698-892-4426

รถเช่า Toyota Majesty

* ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ราคา 4,000 บาท ต่อวัน

** ค่าเช่ารถพร้อมพนักงานขับรถ เดินทางต่างจังหวัด

ราคา 5,000 บาท ต่อ วัน

เงื่อนไขการบริการ

  • ราคาค่าเช่ารถไม่รวมค่าน้ำมัน, ค่าทางด่วน, ค่าจอดรถ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินทาง
  • ระยะเวลาทำงาน 10 ชั่วโมง (จะเริ่มนับจากเวลาไหนขอวันก็ได้ แต่ต้องไม่เกินเที่ยงคืนของวันนั้นๆ)
  • อัตราค่าล่วงเวลา 300 บาทต่อชั่วโมง
  • หากมีการเดินทางไปต่างจังหวัด และทางลูกค้าไม่มี อาหารและที่พักให้กับพนักงานขับรถ ทางทีมงานขอเพิ่มค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับพนักงานขับรถอีก 800 บาทต่อคืน
  • จำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 5 ท่าน
  • มัดจำค่าบริการรถเช่าล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด
  • การยกเลิกการเดินทางหลังจากที่ได้ชำระเงินมัดจำการจองแล้ว หากท่านยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำให้กับท่าน แต่หากยกเลิกน้อย กว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง ทางทีมงานของสงวนสิทธ์การคืนเงินมัดจำ
  • การยกเลิก หรือลดจำนวนวันระหว่างการใช้งาน ทางทีมงานขอคิดค่าเช่ารถเต็มจำนวนตามที่ได้ตกลงกันไว้ในเอกสารใบเสนอราคา

**ราคาค่าเช่ารถรายเดือน และรายปี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเมธา 085-666-5766, 099-615-1656 , 098-893-2635