วิธีชำระเงิน

เมื่อตกลงเช่ารถ กรุณาชำระเงินมัดจำการจองรถล่วงหน้า 30% ของยอดเงินทั้งหมด มายังบัญชีด้านล่างนี้ จึงจะถือว่าเป็นการจองที่สมบูรณ์

การชำระค่าเช่า ส่วนที่เหลือ (หักเงินค่ามัดจำการจองรถ) ณ สถานที่นัดหมาย

สามารถจ่ายให้กับพนักงานขับรถได้เลย หรือ โอนเข้าบัญชี นายเมธา อาคมธน

(บัญชีด้านล่างนี้) ตามที่ได้ตกลงไว้ในตอนต้น

ธนาคารกสิกรไทย

เลขที่บัญชี 609-2-20001-7
สาขา ศรีวราทาวน์อินทาวน์
ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเมธา อาคมธน

ธนาคารไทยพาณิชย์

เลขที่บัญชี 042-2-52880-4
สาขา ทองหล่อ
ประเภท ออมทรัพย์
ชื่อบัญชี นายเมธา อาคมธน

เมื่อทำการโอนเงินมัดจำการจองรถเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถแจ้งการชำระเงิน

โดยการส่งหลักฐานใบโอนเงินมาได้ทันที ทาง E-mail: Newvipalphard@gmail.com หรือทาง Line: @newviprentacar